להתחברות

בית המדרש של קולות

עמירה יהלום

אני מציעה לעצמנו לעסוק בנושאים שבהם תוכל להיות לנו גם השפעה חברתית לאחר שנלבן אותם בינינו.
שהרי כולנו הגענו ל"קולות" מעצם העובדה שהיינו במקום של השפעה חברתית ואני מניחה שלא  "נגמלנו" עדיין מהצורך ושלא אבדה לנו היכולת לכך!

אירית חפץ

אני רוצה ללמוד איך להיות ברי השפעה בחברה בלי אלוהים או עם המון אלוהימים וכל סוגיה שנוגעת בזה טובה לי . נראה לי שזאת הנקודה שלא מאפשרת לנו להיות ברי השפעה מעבר לחצר ביתנו ואת זה צריך לפרוץ .

הבעיה היא בחברה מקוטבת אנחנו כלואים איש עם אלוהיו. שהאליל של אחד הוא אלוהי אמת של האחר , שהטוב בעיני האחד הוא הרע המוחלט בעיני האחר ש"כיבוש"הוא "שחרור" כש"מסתנן" הוא "מבקש מקלט" ואין בעצם שום אלוהים משותפים .

 

מקורות קרובים